ind best premium and free Magento themes at Design4Magento.com

Bezpečnostné systémy

Zabezpečenie objektov - alarm systémy.
Ochrana objeku zabezpečovacím systémom alebo poplachovým systémom pre hlásenie narušenia stráženého objektu. Jedná sa o elektronické systémy strážiace objektu - byt, dom, firmu alebo vonkajší priestor pred neoprávneným vniknutím narušiteľa, často označované ako EZS alebo PSN.  Informácia o narušení objektu môže byť akustickooptická - siréna umiestnená priamo na objekte, tichá správa odoslaná na pult centralizovanej ochrany objektov PCO alebo hlasová správa prípadne SMS odoslaná na mobilný telefón s možnosťou diaľkového ovládania zabezpečovacieho systému.


Monitorovanie objektov - kamerové systémy CCTV.
Monitorovanie objektu kamerovým systémom alebo zariadením umožňujúcich sledovanie pohybu a konanie osôb v chránenom objekte. Jedná sa o elektronické systémy monitorujúce objekt - okolie domu, nádvorie firmy, parkoviska, interier prevádzky alebo vstupov do objektu. Priebeh monitoringu je ukladaný na záznamové zariadenie - digitálny vídeorekordér DVR ktorý môže byť pripojený do lokálnej počítačovej siete LAN prípadne internetu pre diaľkový monitoring, prezeranie záznamu alebo správu.


Protipožiarne systémy - EPS.
Ochrana objektu elektronickým protipožiarnym systémom pre včasné rozpoznanie príznakov požiaru a následným varovaním zvukovou a optickou signalizácou. V prípade komplikovanejších objektov môžu byť aktivované príslušné požiarno-bezpečnostné procedúry ako sú odomknutie unikovej cesty, spustenie evakuačného rozhlasu, uzatvorenie plynu alebo spustenie nasávania vduchu do unikovej cesty.Slaboprúdové aplikácie

 Satelitné a anténne systémy.
Jedná sa o vybudovanie TV - SAT rozvodov  pre príjem satelitného alebo DVB-T signálu, ako aj komlexné riešenie na kľúč od vybudovania stožiara - konzoly pre ukotvenie paraboly alebo antény, až po dodávku koncového zariadenia - prijímača pre príjem satelitného alebo DVB-T vysielania vrátane dekódovacej karty SKYLINK.


Štrukturovaná kabeláž.
Jedná sa o vybudovanie univerzálneho metalického kabelážneho systému pre prepojenie počítačov, tlačiarní, IP telefónov a LAN zariadení do jedného centrálneho bodu v rámci budovy, alebo optický prepoj medzi budovami prípadne podlažiami. V prípade požiadavky vybudovanie certifikovanej kabeláže ako aj dodávka rozvodných skríň a príslušenstva.